LOVE FLIES SO HIGH, BEYOND THE REACH OF HUMAN MIND

RAKKAUS LIITÄÄ IHMISMIELEN TAVOITTAMATTOMISSA / Любовь скользит столь высоко, Что не достичь её уму

A VIDEO BY TEEMU MÄKI

RLITwebstill-teemuspeaksolgai.jpg

RLITwebstill-olgaalone.jpgThe poem in this video was written by Muhammad Ibn’ Arabi (560–638/1165–1240). Translated to English by A.J. Arberry (modified slightly by Teemu Mäki). Translated to Finnish by Heikki Eskelinen and to Russian by Olga Sorokina and Teemu Mäki. Performers: Teemu Mäki and Olga Sorokina. Thanks to Pauliina Hulkko for inspiration. Originally shot and edited in St. Petersburg, September–October 2003, during Teemu Mäki’s NIFCA residency. Final edit 2005.

Ibn `Arabî has been one of the most influential authors and philosophers in Islamic history. I know by heart one of his poems (Love Flies Too High...) because it was a part of my character’s monologues in Pauliina Hulkko’s play Amoralia (premiered 2003, Kiasma-theater, National Gallery, Museum of Contemporary Art, Helsinki). After the play this poem stayed in my mind and I made a video interpretation of it with Olga Sorokina. Even though Ibn `Arabî’s poem is 800 years old and written by a religious man, it is touching for me, an often cynical atheist, too as it portrays love as a power that both tortures and nourishes human beings, and doesn’t really care about individuals but instead darts from one person to the next unexpectedly and changing both its location and its direction.
Videossa käytetyn runon kirjoitti Muhammad Ibn’ Arabi (560-638/1165-1240). Englanniksi sen käänsi A.J. Arberry – ja käännöstä hieman muunsi Teemu Mäki. Suomenkielinen käännös Heikki Eskelisen ja Venäjänkielinen Olga Sorokinan ja Teemu Mäen. Esiintyjät: Teemu Mäki ja Olga Sorokina. Kiitos Pauliina Hulkolle inspiraatiosta. Alun perin kuvattu ja editoitu NIFCA-residenssin aikana syys-lokakuussa 2003 Pietarissa, viimeistely 2005.

Ibn `Arabî on ollut yksi merkittävimmistä islamilaisista kirjailijoista ja filosofeista. Osaan ulkoa erään hänen runonsa (Rakkaus liitää...) koska se kuului roolihahmoni repliikkeihin Pauliina Hulkon näytelmässä Amoralia (ensi-ilta 2003, Kiasma-teatterissa). Näytelmän jälkeenkin runo pysyi mielessäni ja tein siitä Olga Sorokinan kanssa videotulkinnan. Vaikka Ibn’ Arabin runo on 800 vuotta vanha ja uskovaisen kirjoittama, on se minullekin, kyynisyyteen taipuvaiselle ateistille, koskettava esittäessään rakkauden ihmisiä toisaalta riivaavana, toisaalta ravitsevana voimana, joka viime kädessä ei piittaa yksilöiden kohtaloista vaan pyrähtelee oikukkaasti ihmisestä toiseen holtittomasti suuntaansa vaihtaen.
<<< previous


5 minutes 36 seconds
2003–2005
Ⓒ Teemu Mäki
16:9 widescreen, production format DV
Finnish/Russian with English subtitles
Purchased by the State Art Collection, Finland, 2004.
Direction, script, camerawork, audio recording and editing: Teemu Mäki.
(part two of the series Leningrad Essays and Poems)


LOVE FLIES SO HIGH BEYOND THE REACH OF HUMAN MIND

Love flies so high,
beyond the the reach of human mind,
parting and reunion can not confine it:
when the real subdues imagination completely,
image is useless, and reason blind.

Love sings a song behind its veil:
oh, lover! listen to its story.
Every moment it creates new melodies,
each instant lifts new songs of praise.
In the whole world its song is ringing:
was there ever voice so sweet and strong?

The universe knows the secret of love:
could Ekho keep this secret to herself?
Each atom tells this mystery:
I have no need to utter spells.

Every moment, with every tongue, love whispers its secret into its own ear; every instant, with every ear, it hears its own words that its own tongue speaks. Every minute it reveals its beauty to its own gaze, that sees with all eyes; every second it shows its existence, from all sides, to itself to observe.

In silence and in speech she speaks to me,
Eyes radiant and shyly gazing down.

Do you know what story love whispers in my ears?
"I am love, in all the world I have no home."(the translation is Teemu Mäki's adaptation from
A. J. Arberry: SUFISM, an Account of the Mystics of Islam,
 London, George Allen & Unwin ltd, 1950)


RAKKAUS LIITÄÄ IHMISMIELEN TAVOITTAMATTOMISSA

Rakkaus liitää ihmismielen tavoittamattomissa,
eroaminen ja uusi kohtaaminen eivät sitä sido;
kun tosiolevainen alistaa mielikuvituksen täysin,
kuva on aina turha ja käsityskyky sokea.

Rakkaus laulaa huntunsa sisällä:
oi rakastava, kuuntele sen tarinaa.
Joka hetki se luo uusia sävelmiä,
joka hetki se aloittaa uusia ylistyslauluja.

Koko maailmassa sen laulu kajahtelee:
onko toista niin suloista ja voimakasta ääntä?
Maailmankaikkeus tuntee sen salaisuuden:
voiko Ekho pitää salaisuutta omana tietonaan?
Tästä mysteeristä kertoo jokainen atomi:
minun ei tarvitse lukea loitsuja.

Joka hetki rakkaus kuiskailee kaikilla kielillä omaa salaisuuttaan omaan korvaansa; joka hetki se kuulee kaikilla korvilla omia sanojaan, jotka sen oma kieli lausuu. Joka minuutti se paljastaa oman kauneutensa omalle katseelleen, joka näkee kaikkien silmien kautta; joka sekunti se esittelee oman olemisensa kaikilta kannoilta oman itsensä tarkasteltavaksi.

Hiljaisuudessa ja sanoilla hän puhuu kanssani
säihkyvin silmin ja katse kainosti alas luotuna.
Tiedätkö sinä, mitä tarinaa rakkaus kuiskii minun korviini?

"Minä olen rakkaus, koko maailmassa minulla ei ole kotia."

(käännös Heikki Eskelinen)


Любовь скользит столь высоко, Что не достичь её уму

Любовь скользит столь высоко,
Что не достичь её уму
Ни расставания, ни встречи
Не могут её удержать
Когда то, что существует на самом деле,
Берёт воображение в плен,
Изображение становится бесполезным,
А причина слепой

Любовь поёт из под густой вуали,
А тот, кто влюблён, слушает эту песню
Каждый момент она создаёт новую мелодию,
Каждый момент начинает новую песню хвалы

Эта песня звенит по всему миру
Во всём мире нет звука такой же сладости и силы
Мир знает её секрет
Разве могло бы Эхо сберечь её для себя?
Каждый атом говорит об этой тайне
И мне не надо читать никаких заклинаний

Каждый момент любовь шепчет на всех языках свой секрет себе на ушко каждый момент она слушает во все уши свои слова, которые срываются с её уст Каждую минуту она открывает свою красоту своего взгляда, смотрящего во все глаза каждую секунду она демонстрирует всё своё существо со всех сторон самой себя, чтобы себя разглядеть

Она говорит со мной словами и тишиной
Её сияющие глаза застенчиво опущены вниз
Ты знаешь, что шепчет мне на ухо любовь?

Эй, это я любовь,
И в целом мире у меня нет дома

 
back to video list >>>
HOME

PAINTING & DRAWING     PRINTMAKING     PHOTOGRAPHY     VIDEO     INSTALLATION     THEATER & PERFORMANCE     TEXT     CV     links